حریم خصوصی کاربر
فروشگاه یدکی فوری برای استفاده از امکانات وب سایت و همچنین ارائه نظرات و بهبود عملکرد با در نظر گرفتن احترام به حریم کاربران لازم است برخی از اطلاعات را از کاربران درخواست نماید. اطلاعاتی مانند ایمیل ، آدرس و شماره تلفن برای ارسال مرسولات برای کاربران مورد نیاز است . و با توجه به فعالیت مبتنی بر اصول قوانین رسمی و تجارت الکترونیک که فروشگاه یدکی فوری نیز مطابق این قوانین عمل می نماید .

برای هر خرید فاکتور رسمی و در صورت درخواست خریداران فاکتور رسمی به همراه گواهی ارزش افزوده صادر می گردد. در این راستا برای تامین موارد ذکر شده اطلاعات اصلی مانند نام، نام خانوادگی و کد ملی برای اشخاص حقیقی شناسه ملی و کد اقتصادی لازم می باشد. اطلاعاتی که کاربر بمنظور راه های ارتباطی در پروفایل خود ثبت می کند تنها راه های مورد قبول فروشگاه یدکی فوری می باشد. که شامل تلفن، ایمیل و آدرسی که در پروفایل ثبت شده است هستند.و تنها این اطلاعات را فروشگاه یدکی فوری به رسمیت می شناسد.

مطالب، نظرات و مقالات
مطالب، نظرات و مقالاتی که در فروشگاه یدکی فوری ثبت می گردد و یا ارسال می گردد ممکن است در راستای قوانین و مقررات جاری فضای مجازی و یا فروشگاه یدکی فوری ویرایش شوند و این حق برای مجموعه ما محفوظ می باشد که به هر نحو که صلاح بداند از این مطالب استفاده نماید و یا ویرایش کند.

همچنین در صورت ارسال مطالب سیاسی و مجرمانه مسئولیت کامل مطلب درج شده به عهده کاربر ارسال کننده می باشد و فروشگاه یدکی فوری می تواند در راستای قوانین قضایی کشور آنها را پی گیری کند.

اطلاعاتی مانند IP، شماره های تماس، آدرس محل سکونت و… نزد ما محفوظ می باشد و  به هیچ عنوان در اختیار دیگر سازمان ها یا موسسات قرار نخواهد داد مگر با اجبار و  با حکم قانونی از طرف مراجع دارای صلاحیت.

فروشگاه یدکی فوری نهایت تلاش خود را به کار می گیرد که از اطلاعات وارد شده محافظت نموده و  همیشه توان و سعی خود را در بهینه کردن تجربه خرید کاربران به کار خواهد گرفت.